Tomis. Revistă de cultură

Prin adoptarea primei Strategii Culturale a municipiului Constanța, “Strategia culturală a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031” (document strategic în domeniul cultural adoptat prin Hotărârea nr. 437 din 26.11.2021 a Consiliului Local), a fost stabilită ca prioritate a dezvoltării sectorului cultural reînființarea Revistei Tomis: „Revista Tomis, brand al culturii locale, s-a bucurat, de-a lungul timpului, de o mare recunoaștere locală, regională și națională, reunind în echipa sa redacțională oameni de mare valoare ai culturii constănțene. Este oportună reînființarea acesteia – mai mult, proiectul reînființării Revistei Tomis este de interes local în plan cultural. Pe fond, în domeniul culturii, unul dintre obiectivele avute în vedere de către municipalitate îl reprezintă recuperarea brandurilor culturale degradate, iar reînființarea Revistei Tomis se circumscrie acestui proiect”.

Prioritatea reînființării Revistei Tomis este inclusă în Axa 4 (“Administrația”) a Strategiei menționate, la Obiectivul specific 1 (“crearea și dezvoltarea instituțiilor proprii”), Măsura/acțiunea 1.a: “Revista Tomis. Reînființarea acesteia este de interes local, iar Primăria municipiului Constanța și-a asumat public acest obiectiv și a inițiat deja primele demersuri pe această linie bugetând publicația pe anul 2021”.

Unul din principalele instrumente de lucru pentru realizarea politicilor publice în domeniul culturii, la nivelul municipiului Constanța, îl reprezintă Fundația Pontica, Fundație care își propune, prin Statut, inclusiv facilitarea implementării „Strategiei pentru cultură a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031”, respectiv a priorităților acesteia.

În acest context, Fundația și-a asumat obiectivul de editare a unei reviste de cultură care să moștenească, să preia și să dezvolte programul editorial și cultural al Revistei Tomis.

Potrivit Statutului acesteia, Fundația ”Pontica” are ca direcție principală de acțiune „înființarea, editarea și funcționarea unei publicații culturale, precum și organizarea periodică a unor evenimentele publice de lansare/prezentare a edițiilor acesteia”.

Publicația culturală editată de Fundație este Tomis. Revistă de cultură.

Tomis – revista de cultură, a devenit de-a lungul deceniilor simbol și reprezentare a orașului Constanța. Paginile revistei au fost și vor fi spațiu al experimentului și curiozității, loc al deschiderii și promovării vocilor proaspete din lumea literelor, a artelor plastice și artelor spectacolului. Revista Tomis este produsul unei întregi comunități spirituale, departe de sectarism și îngustime a minții. Scriem pentru Tomis și ne recuperăm identitatea culturală. Citim Tomis și suntem parte a unei comunități.

Revista de Cultură repreazintă o structură subordonată, în organigrama Fundației.

Potrivit Statutului Fundației, Conducerea Revistei de Cultură elaborează planul editorial pentru fiecare ediție, plan care va fi supus aprobării Consiliului Director. Redactorul-șef al Revistei de cultură, precum și personalul de specialitate al acesteia, sunt numiți și revocați de către Consiliul Director. Fundația va asigura Revistei de Cultură mijloacele financiare pentru editarea și publicarea revistei, precum și pentru organizarea evenimentelor publice ocazionate de prezentarea acesteia, pe baza resurselor financiare alocate în acest sens. Resursele financiare necesare editării și funcționării Revistei de Cultură se alocă anual, pe baza unor note de fundamentare elaborate de redacția revistei. Fundația aprobă şi controlează politica editorială şi modul de realizare a prevederilor bugetare”.

Bugetul Revistei de Cultură este asigurat de către UAT Municipiul Constanța, prin alocare bugetară autonomă.

Consiliul Director al Fundației are în prezent în derulare o procedură de numire a redactorului-șef al Revistei, precum și a personalului de specialitate al acesteia, pe baza unei selecții publice transparente.